Summer Movement Camp 2023 - 12 edycja!

30 sierpnia 2023

12 obóz movement! 30 sierpień - 3 wrzesień 2023.

Po raz kolejny z gór przenosimy się nad jezioro. Oprócz treningów czekać nas będą gry i zabawy w wodzie, siatkówka, kajaki i inne dobrodziejstwa, które oferuje nam bliskość wody i lasów. 

Co planujemy? Co najmniej 11 jednostek treningowych, kajaki, świetną atmosferę, wieczorną integrację, opiekę najlepszej kadry instruktorskiej i własnego dj-a (DJ Sensej :P). Na miejscu, w ośrodku wczasowym Bajka czeka na nas przyjemna sala, odkryta wiata, ale również miejsca do treningu na zewnątrz. Jedzenie mięsne, wegetariańskie i wegańskie. Przypominamy, że jest to typ żywienia zbiorowego i nie jesteśmy w stanie dopasowywać się do wszystkich indywidualnych preferencji!

Zakwaterowanie: w domkach dwupokojowych 4-6 osobowych w lesie lub z wiodkiem na jezioro. W domkach nie ma ręczników i środków czystości!

 

Termin obozu: 30.08. -03.09.2023

Miejsce: Ośrodek Wczasowy Bajka, http://turnusy.owbajka.pl/

 

Warunkiem rezerwacji miejsca jest płatność BEZZWROTNEGO zadatku w wysokości 500 zł. Uwaga! Tylko 37 miejsc!

 

Cena: 1300 zł (rezerwacja i pełna płatność do 15.06.), 1400 zł (płatność po 15.06).

 

Płatność przelewem na konto:

Ekomotion Szkolenia Izabela Krok-Baściuk

90 1140 2004 0000 3002 7814 8571

Tytuł: Imię i nazwisko, Summer Camp 2023

  

Cena zawiera: 

- zakwaterowanie w domkach całorocznych (w domkach 1 łazienka)

- 3 posiłki dziennie (w tym możliwość zamówienia opcji wegetariańskiej i wegańskiej)

- ubezpieczenie

- opiekę instruktorów i treningi

 

Jak zarezerwować miejsce?

Wyślij zgłoszenie na adres: akademia@tygrysizuraw.pl, w tytule maila napisz: Obóz letni 2023

 

W treści podaj:

Imię i nazwisko:

Miejsce zamieszkania/siedziby:

Rok urodzenia:

Poziom w Animal Flow: (początkujący, średniozaawansowany, zaawansowany)

Telefon kontaktowy:

Mail do kontaktu:

Czy wystawić fakturę? (Tak/Nie)

Dane do faktury:

Uwagi/informacje dodatkowe:

 

Kadra:

- Mirosław Baściuk - jedyny w tej części Europy Master Instruktor Animal Flow, instruktor Fighting Monkey, prekursor Animal Flow i Fighgting Monkey w Polsce, instruktor Flexible Steel Level 2 oraz Indian Clubs. Uczestniczył w warsztatach Ido Portal Movement X, Fighting Monkey Intensive. Uczestnik trzech mentorship (2xKostaryka, Toskania) oraz dwóch retreat dla master instruktorów w Tajlandii i Grecji z założycielem Animal Flow Mike Fitch. 

- Monika Polak, instruktor Animal Flow Level 2, Regional Leader, w trakcie certyfikacji Level 3.. Uczestniczka Mentorship w Tajlandii, na Kostaryce oraz w Grecji z założycielem Animal Flow - Mike Fitch

 

Szczegółowa notka biograficzna tutaj: http://www.tygrysizuraw.pl/indywidualne/

Co mamy w planach:

1) Animal Flow

2) Fighting Monkey

3) Kajaki

4) Gry i zabawy wieczorne

5) wyjście poza strefę komfortu :)

----------

ENG:

12th movement camp! August 30- Septmeber 3, 2023.

 

For second time we move from the mountains to the lake. In addition to training, we will have games and fun in the water, kayaks and other benefits offered by the proximity of water and forests.

What are we planning? At least 11 training units, kayaks, great atmosphere, evening integration, care of the best instructors and own DJ (DJ Sensej: P). On site, in the Bajka center, a pleasant room with an area of ​​280 m2 awaits us, but also places for outdoor training. Meat, vegetarian and vegan food. We remind you that this is a type of mass catering and we are not able to adapt to all individual preferences!

Accommodation: in bungalows with an equipped kitchenette, TV, full sanitary facilities. In front of each house there is a terrace with an equipped table. Cottages with 2,3 and 4-person bedrooms. There are no towels and cleaning products in the cabins!

 

Camp dates: 08/30 - 09/03

Place: Ośrodek Bajka, http://turnusy.owbajka.pl/

The condition for booking a place is the payment of a NON-REFUNDABLE deposit in the amount of PLN 500. Warning! Only 37 places!

 

Price: PLN 1300 (booking and payment until June 15), PLN 1400 (payment after June 15).

 

Payment by bank transfer to the account:

Ekomotion Szkolenia Izabela Krok-Baściuk, PL90 1140 2004 0000 3002 7814 8571

Title: Full name, Summer Camp 2023

 

Price includes:

- accommodation in year-round bungalows (1 bathroom in bungalows)

- 3 meals a day (including the possibility of ordering a vegetarian and vegan option)

- insurance

- the care of instructors and trainings

 

How do I reserve a seat?

 

Send the application to the following address: akademia@tygrysizuraw.pl, in the subject of the e-mail, write: Summer Camp 2022

Include in the content:

First name and last name:

Place of residence / seat:

Year of birth:

Level in Animal Flow: (Beginner, Intermediate, Advanced)

Phone number:

Contact e-mail:

Do you issue an invoice? (Yes No)

Billing:

Notes / additional information:

 

Cadre:

- Mirosław Baściuk - the only Master Instructor of Animal Flow in this part of Europe, Fighting Monkey instructor, precursor of Animal Flow and Fighgting Monkey in Poland, Flexible Steel Level 2 and Indian Clubs instructor. He participated in the workshops Ido Portal Movement X, Fighting Monkey Intensive. Participant of three mentorship (2xCostarica, Tuscany) and two retreat for master instructors in Thailand and Greece with Animal Flow founder Mike Fitch.

- Monika Polak, Animal Flow Level 2 instructor, Regional Leader, during the proccess of Level 3 certification. Participant of Mentorship in Thailand, Costa Rica and Greece with the founder of Animal Flow - Mike Fitch

 

Detailed biographical note here: http://www.tygrysizuraw.pl/indywidualne/

 

What are our plans:

1) Animal Flow

2) Fighting Monkey

3) Kayaks

4) Games and evening entertainment

5) going beyond the comfort zone :)

10 movement camp! August 6-10, 2022.
 
The number 10 obliges, so for the first time we are doing a camp in a completely different place. We move from the mountains to the lake. In addition to training, we will have games and fun in the water, kayaks and other benefits offered by the proximity of water and forests.
 
What are we planning? At least 11 training units, kayaks, great atmosphere, evening integration, care of the best instructors and own DJ (DJ Sensej: P). On site, in the Kołatka center, a pleasant room with an area of ​​280 m2 awaits us, but also places for outdoor training. Meat, vegetarian and vegan food. We remind you that this is a type of mass catering and we are not able to adapt to all individual preferences!
 
Accommodation: in bungalows with an equipped kitchenette, TV, full sanitary facilities. In front of each house there is a terrace with an equipped table. Cottages with 2,3 and 4-person bedrooms. There are no towels and cleaning products in the cabins!
 
 
 
Camp dates: 06/08 - 10/08/2022
 
Place: Kołatka Center, https://komplekskolatka.pl
 
 
 
The condition for booking a place is the payment of a NON-REFUNDABLE deposit in the amount of PLN 400. Warning! Only 35 places!
 
 
 
Price: PLN 1150 (booking and payment until June 15), PLN 1250 (payment after June 15).
 
 
 
Payment by bank transfer to the account:
 
Ekomotion Szkolenia Izabela Krok-Baściuk
 
90 1140 2004 0000 3002 7814 8571
 
Title: Full name, Summer Camp 2022
 
 
 
Price includes:
 
- accommodation in year-round bungalows (1 bathroom in bungalows)
 
- 3 meals a day (including the possibility of ordering a vegetarian and vegan option)
 
- insurance
 
- the care of instructors and trainings
 
 
 
How do I reserve a seat?
 
Send the application to the following address: akademia@tygrysizuraw.pl, in the subject of the e-mail, write: Summer Camp 2022
 
 
 
Include in the content:
 
First name and last name:
 
Place of residence / seat:
 
Year of birth:
 
Level in Animal Flow: (Beginner, Intermediate, Advanced)
 
Phone number:
 
Contact e-mail:
 
Do you issue an invoice? (Yes No)
 
Billing:
 
Notes / additional information:
 
 
 
Cadre:
 
- Mirosław Baściuk - the only Master Instructor of Animal Flow in this part of Europe, Fighting Monkey instructor, precursor of Animal Flow and Fighgting Monkey in Poland, Flexible Steel Level 2 and Indian Clubs instructor. He participated in the workshops Ido Portal Movement X, Fighting Monkey Intensive. Participant of three mentorship (2xCostarica, Tuscany) and retreat for master instructors in Thailand with Animal Flow founder Mike Fitch.
 
- Monika Polak, Animal Flow Level 2 instructor, Regional Leader, after the Advanced Flow Design course. Participant of Mentorship in Thailand and Costa Rica with the founder of Animal Flow - Mike Fitch
 
 
 
Detailed biographical note here: http://www.tygrysizuraw.pl/indywidualne/
 
What are our plans:
 
1) Animal Flow
 
2) Fighting Monkey
 
3) Kayaks
 
4) Games and evening entertainment
 
5) going beyond the comfort zone :)

Z powrotem