Animal Flow Level 2 workshops

8 grudnia 2018

ENGLISH version below!

Kurs instruktorski Animal Flow level 2 
Prowadzący: Mike Fitch! Warszawa – 08.12.2018

Kurs Level 2 przeznaczony jest dla wszystkich instruktorów Level 1, którzy są zdecydowani podnieś swój warsztat na wyższy poziom. Teraz, kiedy znacie już podstawy, najwyższy czas aby dodać nowe ruchy, bawić się flow, wprowadzić więcej technik stania na rękach i wprowadzić więcej zaawansowania w wasze ruchy i projektowanie flow. Ten dziewięciogodzinny kurs prowadzony jest przez samego twórcę Animal Flow Mike Fitch'a! Nie wiadomo kiedy ponownie zdarzy się taka sytuacja! Kurs jest prowadzony po angielsku. Zapewniamy tłumaczenie kursu na język polski. 

Co zawiera kurs Level 2?
Uczestnicy nauczą się jak prawidłowo wykonywać ćwiczenia poziomu 2, jak również jak prawidłowo je integrować z ruchami poziomu 1, aby stworzyć zaawansowane flow o wysokim poziomie złożoności i intensywności. Poznacie jak uczyć tych ruchów i jak prawidłowo włączać je w program treningowy. Nacisk położony jest na zrozumienie w jaki sposób ruchy poziomu 2 wpływają na trening powięzi, roli kierowania energią, płynność oraz zastosowanie dźwigni w zaawansowanych ruchach. Ponadto poznacie wykonanie i sposób nauki stania na rękach - progresje ćwiczeń oraz ćwiczenia kondycjonujące. Uczestnicy nauczą poruszać się lepiej i na pewno staną się lepszymi trenerami. 

Agenda 9-godzinnego kursu instruktorskiego zawiera:
- przegląd wszystkich ruchów poziomu 1
- wprowadzenie do stania na rękach: Tuck Balances
- new Transitions: Reaching Underswitch; Scorpion Sweeps; Crocodile Rolls and Pop Outs;
- new Traveling forms: Bear, Leopard, Crocodile;
- użycie traveling forms do połączenia ze switches and transitions
- jak i dlaczego wprowadzić zmiany tempa do flow
- bardziej zaawansowane projektowanie flow
------------------
Kto może wziąć udział?
Osoby, które ukończyły kurs instruktorski Level 1 (nie trzeba posiadać certyfikatu instruktorskiego).
------------------
Koszty:
Zgłoszenie i płatność do 31.07.2018: 1600 zł (zadatek 700 zł do 31.08.2018, pozostała część do 30 października 2018)
Zgłoszenie i płatność do 30.09.2018: 1700 zł (zadatek 800 zł do 30.09.2018, pozostała część do 30 października 2018)
Zgłoszenie i płatność po 30.09.2018: 1800 zł

Płatność możliwa gotówką w Akademii lub przelewem na konto bankowe: EkoMotion, mBank 03 1140 2004 0000 3302 7536 1531.
UWAGA! Prosimy o przemyślane wpłaty! Nie mamy możliwości zwrotu wpłaconego zadatku!

-------------
Termin i miejsce:
Termin: 08.12.2018 w godzinach 10:00 – 19:00
Miejsce: Akademia Kung Fu Tygrys i Żuraw, ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa

Zgłoszenie:
--------------
Uwaga! Ze względu na komfort nauczania i prowadzenia szkolenia - ilość miejsc OGRANICZONA! Miejsca na szkolenie z Mike Fitch mogą rozejść się szybko, więc nie zwlekajcie!

Jak się zgłosić? Proszę o przesłanie informacji zgłoszeniowych wraz z potwierdzeniem wpłaty na adres mailowy: akademia@tygrysizuraw.pl. 

W formularzu zgłoszeniowym proszę umieścić poniższe informacje:
Imię i nazwisko:
Nazwa firmy:
Miejsce zamieszkania/siedziby:
Data urodzenia:
Telefon kontaktowy:
Mail do kontaktu:
Czy wystawić fakturę? (Tak/Nie)
Dane do faktury:
Uwagi/informacje dodatkowe:

----------------------------------------

Instructor workshops Level 2 
Leading: Mike Fitch! Warsaw – 8th of December 2018

Animal Flow Level 2 is for all you Certified Animal Flow Instructors who are ready to take your practice up another level! Now that you’ve learned the basics, it’s time to start adding in new moves, playing with your flows, incorporating more hand balancing, and getting more advanced in both your movement and your flow design. Master Instructor Richard Scrivener will personally teach this 10 hour course, and you are sure to have a great time exploring your movement!
The workshop will be taught in ENGLISH. Translation will be provided.

- What’s Included in Level 2?

Participants will learn how to successfully perform the Level 2exercises, as well as how to correctly integrate the movements withLevel 1 to create extended Flows with an increased degree of complexity and intensity. Participants also learn how to instruct the movements and incorporate them into a training program. Emphasis is placed on understanding how the Level 2 movements train the fascial slings of the body; understanding the role of dissipating force, fluidity, and leverage in the advanced movements; and understanding how to instruct a range of progressive drills and conditioning exercises that form the introduction to hand balancing practice. And, participants will become better movers and fitness professionals!

- The full-day agenda includes:

Review of key Level 1 moves
Intro to Hand Balancing: Tuck Balances
New Transitions: Reaching Underswitch; Scorpion Sweeps; Crocodile Rolls and Pop Outs;
New Traveling forms: Bear, Leopard, Crocodile;
Using traveling forms as a “link” for switches and transitions
How and why to introduce tempo change into a flow
Intermediate flow design 
- Who Is Eligible?

You must be a Certified Animal Flow Instructor in order to enroll in Level2. To be considered a Certified Instructor, you must have taken Level 1, and have passed the post-workshop competency test-out.

- Cost (conversion into EUR or USD will be made according to the current exchange rate):
Application and payment until 31/07/2018: PLN 1550 (down payment PLN 700 until August 31, 2018, the remainder until October 30, 2018)
Application and payment by 30/09/2018: PLN 1,650 (down payment PLN 800 until September 30, 2018, the remainder until October 30, 2018)
Application and payment after 30/09/2018: 1750 PLN


Please email Miroslaw Basciuk to register akademia@tygrysizuraw.pl
The workshop is eight hours long (10:00am-06:30pm), including a 60-minute lunch break.
Course is approved by NASM for .7 (7 hours) credits
The workshop is taught in ENGLISH by Master Instructor Richard Scrivener, with translation provided.
The workshop location: Akademia Kung Fu Tygrys i Żuraw, ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa

Z powrotem