Warsztaty Animal Flow Advanced Flow Design - 10 grudzień 2018

10 grudnia 2018

English version below!

Warsztaty Advanced Flow Design - 10 grudzień 2018

Dołącz do Mike'a Fitcha w Polsce, uczestnicz w nowym warsztacie Animal Flow - Advanced Flow Design. Termin warsztatów - poniedziałek, 10 grudnia 2018 r., w godzinach 10:00-16:00.

Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski.

CO TO JEST?

Advanced Flow Design to intensywne, 6-godzinne warsztaty poświęcone rozwojowi w projektowaniu i wykonywaniu flow na najwyższym poziomie. Mike przeprowadzi cię przez:

- Dalsze zrozumienie roli energii, przekierowań i zatrzymań
- Jak strategicznie używać zmian stóp we flow
- Kiedy i jak używać elementów stylu osobistego
- Właściwa integracja travelling forms
- Łączenie ruchów L1 i L2
- Ulubione kombinacje Mike'a
- I kilka nowych ruchów

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ?
Każdy, kto ukończył kurs Level 2. Nie musisz być certyfikowanym instruktorem Level 2, ale musisz znać zestaw ruchów poziomu 2. Zapraszamy do udziału w warsztatach nawet jeśli ukończyłeś poziom 2 poprzedniego dnia.

JAKI JEST KOSZT?
Zgłoszenie i płatność do 31.10.2018: 900 zł (zadatek 400 zł do 31.10.2018, pozostała część do 30 listopada 2018)
Zgłoszenie i płatność do 30.11.2018: 1000 zł
Zgłoszenie i płatność po 30.11.2018: 1100 zł


Płatność możliwa gotówką w Akademii lub przelewem na konto bankowe: EkoMotion, mBank 03 1140 2004 0000 3302 7536 1531.
UWAGA! Prosimy o przemyślane wpłaty! Nie mamy możliwości zwrotu wpłaconego zadatku!

-------------
Termin i miejsce:
Termin: 10.12.2018 w godzinach 10:00 – 16:00
Miejsce: Akademia Kung Fu Tygrys i Żuraw, ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa

Zgłoszenie:
--------------
Uwaga! Ze względu na komfort nauczania i prowadzenia szkolenia - ilość miejsc OGRANICZONA! Miejsca na szkolenie z Mike Fitch mogą rozejść się szybko, więc nie zwlekajcie!

Jak się zgłosić? Proszę o przesłanie informacji zgłoszeniowych wraz z potwierdzeniem wpłaty na adres mailowy: akademia@tygrysizuraw.pl. 

W formularzu zgłoszeniowym proszę umieścić poniższe informacje:

Kurs AFD 10.12.2018
Imię i nazwisko:
Nazwa firmy:
Miejsce zamieszkania/siedziby:
Data urodzenia:
Telefon kontaktowy:
Mail do kontaktu:
Czy wystawić fakturę? (Tak/Nie)
Dane do faktury:
Uwagi/informacje dodatkowe:

----------------------------------------

Join Mike Fitch for our new Animal Flow workshop, Advanced Flow Design, in Poland. We’ll hold this new half-day workshop on Sunday, December 10, 2018, times TBA.
The workshop will be taught in English with Polish translation.
WHAT IS IT?
Advanced Flow Design is an intense but super fun half-day workshop focused solely on helping you design and execute higher level flows. Mike will take you through:
• Further understanding of Energy Rolls, Redirects and Brakes
• How to strategically use tempo changes
• When to use personal style components and flare
• Properly integrating Animal Travels
• Combining L1 & L2 movements
• Mike’s all time favorite combos
• And a few new moves
WHO IS IT FOR?
Anyone who has taken the Level 2 workshop may attend AFD. You don’t have to completed your L2 test, as long as you’ve taken the workshop so that you are familiar with the Level 2 move set. You are welcome to enroll in this workshop even if you’ve taken Level 2 the day before.
WHAT IS THE COST?
Single Event: The regular cost is $250 USD to take just this workshop.

-------------
Date and place:
Date: 10/12/2018 between 10:00 and 16:00
Place: Akademia Kung Fu Tygrys i Żuraw, ul. Długa 44/50, 00-241 Warsaw

Notification:
--------------
Warning! Due to the comfort of teaching and conducting training - the number of places LIMITED! Space for training with Mike Fitch can break up quickly, so do not hesitate!

How to apply? Please, send the application information along with the confirmation of payment to the email address: akademia@tygrysizuraw.pl.

Please put the following information on the application form:

AFD workshops 10.12.2018
First name and last name:
Company name:
City of residence / registered office:
Phone number:
Mail to contact:
Is it possible to issue an invoice? (Yes No)
Billing:
Notes / additional information:

----------------------------------------

Z powrotem