Animal Flow level 2 Warszawa – 16.11.2019

16 listopada 2019

Animal Flow level 2 Warszawa – 16.11.2019
Master Instructor Richard Scrivener
ENGLISH version below!

Poziom drugi Animal Flow przeznaczony jest dla wszystkich instruktorów Level 1, którzy są zdecydowani podnieś swój warsztat na wyższy poziom. Teraz, kiedy znacie już podstawy, najwyższy czas aby dodać nowe ruchy, bawić się flow, wprowadzić więcej technik stania na rękach i wprowadzić więcej zaawansowania w wasze ruchy i projektowanie flow. Ten ośmiogodzinny kurs prowadzony jest przez Master Instructora Richarda Scrivene. Kurs jest prowadzony po angielsku. Zapewniamy tłumaczenie kursu na język polski.

Co zawiera kurs Level 2?
Uczestnicy nauczą się jak prawidłowo wykonywać ćwiczenia poziomu 2, jak również jak prawidłowo je integrować z ruchami poziomu 1, aby stworzyć zaawansowane flow o wysokim poziomie złożoności i intensywności. Poznacie jak uczyć tych ruchów i jak prawidłowo włączać je w program treningowy. Nacisk położony jest na zrozumienie w jaki sposób ruchy poziomu 2 wpływają na trening powięzi, roli kierowania energią, płynność oraz zastosowanie dźwigni w zaawansowanych ruchach. Ponadto zrozumienie jak uczyć różnych progresji ćwiczeń oraz ćwiczeń kondycjonujących, które wprowadzają praktykę stania na rękach. Uczestnicy będą poruszać się lepiej i staną się lepszymi trenerami.

Agenda 10-godzinnego kursu instruktorskiego zawiera:
- przegląd wszystkich ruchów poziomu 1
- wprowadzenie do stania na rękach: Tuck Balances
- new Transitions: Reaching Underswitch; Scorpion Sweeps; Crocodile Rolls and Pop Outs;
- new Traveling forms: Bear, Leopard, Crocodile;
- użycie traveling forms do połączenia ze switches and transitions
- jak i dlaczego wprowadzić zmiany tempa do flow
- bardziej zaawansowane projektowanie flow
------------------
Kto może wziąć udział?
Certyfikowani instruktorzy poziomu 1, jak również osoby po kursie instruktorskim Level 1.

------------------
Koszty:
Zgłoszenie i płatność do 31.07.2019: 1500 zł (możliwość płatności w dwóch ratach, wtedy koszt 1550 zł, zadatek 700 zł do 31.07.2019, pozostała część do 31.10.2019)
Zgłoszenie i płatność do 30.09.2019: 1600 zł (możliwość płatności w dwóch ratach, wtedy koszt 1650 zł - zadatek 800 zł do 30.09.2019, pozostała część do 31.10.2019)
Zgłoszenie i płatność po 31.10.2019: 1700 zł

Płatność możliwa gotówką w Akademii lub przelewem na konto bankowe: EkoMotion Szkolenia, mBank 90 1140 2004 0000 3002 7814 8571
UWAGA! Prosimy o przemyślane wpłaty! Nie mamy możliwości zwrotu wpłaconego zadatku!

-------------
Termin i miejsce:
Termin: 16.11.2019, w godzinach 09:00 – 19:00
Miejsce: Akademia Kung Fu Tygrys i Żuraw, ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa

Zgłoszenie:
--------------
Uwaga! Ze względu na komfort nauczania i prowadzenia szkolenia - ilość miejsc OGRANICZONA!
Jak się zgłosić? Proszę o przesłanie informacji zgłoszeniowych wraz z potwierdzeniem wpłaty na adres mailowy: akademia@tygrysizuraw.pl.

W formularzu zgłoszeniowym proszę umieścić poniższe informacje:
Imię i nazwisko:
Nazwa firmy:
Miejsce zamieszkania/siedziby:
Rok urodzenia:
Telefon kontaktowy:
Mail do kontaktu:
Czy wystawić fakturę? (Tak/Nie)
Dane do faktury:
Uwagi/informacje dodatkowe:

----------------------------------------

Animal Flow Level 2 is for all you Certified Animal Flow Instructors who are ready to take your practice up another level! Now that you’ve learned the basics, it’s time to start adding in new moves, playing with your flows, incorporating more hand balancing, and getting more advanced in both your movement and your flow design. Master Instructor Richard Scrivener will personally teach this 10 hour course, and you are sure to have a great time exploring your movement!
The workshop will be taught in ENGLISH.

- What’s Included in Level 2?

Participants will learn how to successfully perform the Level 2 exercises, as well as how to correctly integrate the movements withLevel 1 to create extended Flows with an increased degree of complexity and intensity. Participants also learn how to instruct the movements and incorporate them into a training program. Emphasis is placed on understanding how the Level 2 movements train the fascial slings of the body; understanding the role of dissipating force, fluidity, and leverage in the advanced movements; and understanding how to instruct a range of progressive drills and conditioning exercises that form the introduction to hand balancing practice. And, participants will become better movers and fitness professionals!

- The full-day agenda includes:

Review of key Level 1 moves
Intro to Hand Balancing: Tuck Balances
New Transitions: Reaching Underswitch; Scorpion Sweeps; Crocodile Rolls and Pop Outs;
New Traveling forms: Bear, Leopard, Crocodile;
Using traveling forms as a “link” for switches and transitions
How and why to introduce tempo change into a flow
Intermediate flow design
- Who Is Eligible?

You must be a Certified Animal Flow Instructor in order to enroll in Level2. To be considered a Certified Instructor, you must have taken Level 1, and have passed the post-workshop competency test-out.

- Cost and Logistics

The Level 2 course costs is $420 USD


Please email Miroslaw Basciuk to register akademia@tygrysizuraw.pl
The workshop is ten hours long (09:00am-07:00pm), including a 60-minute lunch break.
Course is approved by NASM for .7 (7 hours) credits
The workshop is taught in ENGLISH by Master Instructor Richard Scrivener, with translation provided.
The workshop location: Akademia Kung Fu Tygrys i Żuraw, ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa

Z powrotem