Summer Movement Camp 2024 – 14 edycja

PL/ENG⏭
14 edycja obozu! Po raz kolejny z gór przenosimy się nad jezioro. Oprócz treningów Animal Flow i Fighting Monkey, czekać nas będą gry i zabawy w wodzie, siatkówka, kajaki i inne dobrodziejstwa, które oferuje nam bliskość wody i lasów.
Co planujemy? Co najmniej 11 jednostek treningowych (Animal Flow + Fighting Monkey), kajaki, świetną atmosferę, wieczorną integrację, opiekę najlepszej kadry instruktorskiej i własnego dj-a (DJ Miro 😛). Na miejscu, w ośrodku wczasowym Bęsia czeka na nas przyjemna sala, ale również miejsca do treningu na zewnątrz. Jedzenie mięsne, wegetariańskie i wegańskie. Przypominamy, że jest to typ żywienia zbiorowego i nie jesteśmy w stanie dopasowywać się do wszystkich indywidualnych preferencji!
Zakwaterowanie: w pokojach 2-osobowych.
Termin obozu: 31.08. -04.09.2023
Miejsce: Ośrodek Wczasowy Bęsia, https://owbesia.pl
Warunkiem rezerwacji miejsca jest płatność BEZZWROTNEGO zadatku w wysokości 500 zł. Uwaga! Tylko 30 miejsc!
Cena: 1350 zł (rezerwacja i pełna płatność do 31.05), 1450 zł (płatność po 31.05).
Płatność przelewem na konto:
Ekomotion Szkolenia Izabela Krok-Baściuk
90 1140 2004 0000 3002 7814 8571
Tytuł: Imię i nazwisko, Summer Camp 2024
Cena zawiera:
– zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych
– 3 posiłki dziennie (w tym możliwość zamówienia opcji wegetariańskiej i wegańskiej)
– ubezpieczenie
– opiekę instruktorów i treningi
Jak zarezerwować miejsce?
Wyślij zgłoszenie na adres: akademia@tygrysizuraw.pl, w tytule maila napisz: Obóz letni 2024
W treści podaj:
Imię i nazwisko:
Miejsce zamieszkania/siedziby:
Rok urodzenia:
Poziom w Animal Flow: (początkujący, średniozaawansowany, zaawansowany)
Telefon kontaktowy:
Mail do kontaktu:
Czy wystawić fakturę? (Tak/Nie)
Dane do faktury:
Uwagi/informacje dodatkowe:
Kadra:
– Mirosław Baściuk – jedyny w tej części Europy Master Instruktor Animal Flow, instruktor Fighting Monkey, prekursor Animal Flow i Fighgting Monkey w Polsce, instruktor Flexible Steel Level 2 oraz Indian Clubs. Uczestniczył w warsztatach Ido Portal Movement X, Fighting Monkey Intensive. Uczestnik trzech mentorship (2xKostaryka, Toskania) oraz dwóch retreat dla master instruktorów w Tajlandii i Grecji z założycielem Animal Flow Mike Fitch.
– Monika Polak, instruktor Animal Flow Level 2, Regional Leader, w trakcie certyfikacji Level 3. Uczestniczka Mentorship w Tajlandii, na Kostaryce oraz w Grecji z założycielem Animal Flow – Mike Fitch
Szczegółowa notka biograficzna tutaj: https://www.tygrysizuraw.pl/indywidualne/
Co mamy w planach:
1) Animal Flow
2) Fighting Monkey
3) Kajaki
4) Gry i zabawy wieczorne
5) wyjście poza strefę komfortu 🙂
———-
ENG:
14th movement camp! August 31- Septmeber 4, 2024
For third time we move from the mountains to the lake. In addition to training, we will have games and fun in the water, kayaks and other benefits offered by the proximity of water and forests.
What are we planning? At least 11 training units, kayaks, great atmosphere, evening integration, care of the best instructors and own DJ (DJ Miro: P). On site, in the Bęsia center, a pleasant room with an area of ​​280 m2 awaits us, but also places for outdoor training. Meat, vegetarian and vegan food. We remind you that this is a type of mass catering and we are not able to adapt to all individual preferences!
Accommodation: in double rooms.
Camp dates: 08/31 – 09/04
Place: Ośrodek Wczasowy Bęsia, https://owbesia.pl
The condition for booking a place is the payment of a NON-REFUNDABLE deposit in the amount of PLN 500. Warning! Only 30 places!
Price: PLN 1350 (booking and payment until May 31), PLN 1450 (payment after May 31).
Payment by bank transfer to the account:
Ekomotion Szkolenia Izabela Krok-Baściuk, PL90 1140 2004 0000 3002 7814 8571
Title: Full name, Summer Camp 2024
Price includes:
– accommodation in double rooms
– 3 meals a day (including the possibility of ordering a vegetarian and vegan option)
– insurance
– the care of instructors and trainings
How do I reserve a seat?
Send the application to the following address: akademia@tygrysizuraw.pl, in the subject of the e-mail, write: Summer Camp 2024
Include in the content:
First name and last name:
Place of residence / seat:
Year of birth:
Level in Animal Flow: (Beginner, Intermediate, Advanced)
Phone number:
Contact e-mail:
Do you issue an invoice? (Yes No)
Billing:
Notes / additional information:
Cadre:
– Mirosław Baściuk – the only Master Instructor of Animal Flow in this part of Europe, Fighting Monkey instructor, precursor of Animal Flow and Fighgting Monkey in Poland, Flexible Steel Level 2 and Indian Clubs instructor. He participated in the workshops Ido Portal Movement X, Fighting Monkey Intensive. Participant of three mentorship (2xCostarica, Tuscany) and two retreat for master instructors in Thailand and Greece with Animal Flow founder Mike Fitch.
– Monika Polak, Animal Flow Level 2 instructor, Regional Leader, during the proccess of Level 3 certification. Participant of Mentorship in Thailand, Costa Rica and Greece with the founder of Animal Flow – Mike Fitch
Detailed biographical note here: https://www.tygrysizuraw.pl/indywidualne/
What are our plans:
1) Animal Flow
2) Fighting Monkey
3) Kayaks
4) Games and evening entertainment
5) going beyond the comfort zone 🙂